För skolan

Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige har producerat en vandringsutställning som berättar om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig.

Utställningen har i första hand skolor som målgrupp, men är intressant och viktig för alla länsinvånare.  För skolor som vill arbeta med samiska spår i våra regioner har det tagits fram ett arbetsmaterial kopplat till utställningen och hemsidan.
Välkommen att ta del av vårt material!