VÄLKOMMEN TILL OTHSEDIDH

Samlad kunskap om det samiska kulturarvet

Ohtsedidh är ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.
En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Mellansverige. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet.
Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Har du frågor eller funderingar kring Ohtsedidh?

GÅ TILL KONTAKTFORMULÄR