Om utställningen

Välkommen till en utställning som bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig. Utställningen berättar främst om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen finns i tre uppsättningar och Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum administrerar var sin utställning. Tanken är att utställningen kommer att turnera i respektive regioner och visas på bibliotek, skolor och liknande platser.

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Dalarnas län

Dalarnas museum 13 juni - 30 augusti

Turnéläggning pågår, mer information kommer att fyllas på.
För mer infomation och intresseanmälan kontakta:

Anna Lögdqvist: anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se
Ann Ohlander ann.olander@dalarnasmuseum.se

Gävleborgs län

Stenegård, Järvsö 06 juni - 16 augusti
Biblioteket i Bollnäs 16 augusti - 28 september
Länsmuseet Gävleborg 29 september - 01 november

Turnéläggning pågår, mer information kommer att fyllas på.
För mer infomation och intresseanmälan kontakta: Richard Schill richard.schill@xlm.se

Västmanlands län

Västmanlands läns museum 11 juni - 13 september

Turnéläggning pågår, mer information kommer att fyllas på.
För mer infomation och intresseanmälan kontakta: Anna Bratås  anna.bratas@regionvastmanland.se