Om utställningen

Välkommen till en utställning som bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, till exempel om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig. Utställningen berättar främst om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen finns i tre uppsättningar. Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum administrerar var sin utställning. Tanken är att utställningen kommer att turnera i respektive regioner och visas på bibliotek, skolor och liknande platser.

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Dalarnas län

Dalarnas museum 03 december - 30 april

Turnéläggning pågår, mer information fylls på allt eftersom.
För mer information och intresseanmälan kontakta:

Anna Lögdqvist anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se
Ann Ohlander ann.olander@dalarnasmuseum.se

Gävleborgs län

Länsmuseet Gävleborg 01 september - 25 september
Forsbacka bibliotek 26 september - 14 oktober
Johannesgården, Alfta 18 oktober - 15 november
Kulturhusets foajé, Hudiksvall 19 november - 15 januari

Turnéläggning pågår, mer information fylls på allt eftersom.
För mer information och intresseanmälan kontakta:

Richard Schill richard.schill@xlm.se

Västmanlands län

Tärna Bygdegård. För öppettider se Tärna Bygdegårds facebooksida eller kontakta Anders Lindberg: lindberg.a@telia.com 18 oktober - 06 november
Västerås stadsbibliotek 01 februari - 04 mars

Turnéläggning pågår, mer information fylls på allt eftersom. 
För mer information och intresseanmälan kontakta:

Anna Blom Allalouf anna.blom.allalouf@regionvastmanland.se
Anna Bratås anna.bratas@regionvastmanland.se