ÅK 4 - 6

För att kunna arbeta med utställningen Ohtsedidh - samiska kulturyttringar i Mellansverige finns här ett arbetsmaterial som vänder sig till elever i årskurs 4-6. Vill ni arbeta vidare efter besöket finns även ett klassrumsmaterial.