ÅK 7 - 9

Här kommer ni som är lärare och elever i årskurs 7-9 kunna hitta arbetsmaterial för att använda under ett utställningsbesök och material att arbeta vidare med i klassrummet efter besöket.

Materialet är under uppbyggnad och kommer att läggas ut under augusti 2020.